• Blogginlägget

  Wallenstam - en fastighetsaktie noterad på OMX Stockholm Large Cap med huvudkontor på västkusten...
  Hufvudstaden - en fastighetsandel, är ett svenskt fastighetsbolag med tillgångar i Stockholm och...
 • Fastighetsbolag

  Fastighetsaktier – bästa fastighetsaktierna

  Att ha en del fastighetsaktier i sin aktieportfölj är inte fel och något som kan vara värt att inkludera om man inte redan gjort det. Fastighetsaktier erbjuder en diversifiering mot övriga börsen och även om det finns en hel del korrelation så är den inte 100% gentemot exempelvis OMXS30.

   

  Fastighetsaktier är aktier i bolag som investerar i fastigheter på olika sätt. Det kan handla om att äga, utveckla och förvalta fastigheter. Det finns fastighetsbolag som har bostäder, kontor, butikslokaler och industrilokaler. En del fastighetsaktier är specialister på logistik eller hotell. Vissa fastighetsbolag har en mix av olika typer av fastigheter i sin portfölj.

   

  Genom att investera i fastighetsaktier så kan du därför sänka risken en aning. Fastighetsaktier har varit heta i många år och också varit en bra investering långsiktigt.

  Om det kommer att bli så även framöver är svårt att veta naturligtvis. En faktor som talar för detta är att det historiskt varit en fantastisk bransch att äga aktier inom. De senaste 3 åren har exempelvis fastighetsaktier gått upp över 50%. Det senaste året så har fastighetsaktier gått upp 3,4% vilket man kan jämföra med börsindex som gått ned 2,8% i skrivande stund.

  Det som talar emot fastighetsaktier och som skulle vara den största risken i sektorn är det i dagsläget låga ränteläget. Skulle räntorna återgå till lite mer normala nivåer så kommer troligtvis fastighetsaktier gå ned kraftigt.

   

  Anledningar att köpa fastighetsaktier

  • Många stabila och långsiktiga bolag
  • Bolag med starka kassaflöden tack vare hyresintäkter
  • Viss diversifiering mot övriga börsen
  • Flera fastighetsaktier har fina aktieutdelningar

  Vilka fastighetsaktier skall jag välja?

  Jag både äger och har ägt fastighetsaktier i många år. I våra portföljer som finns på Samuelssons Rapport så har vi varit aktiva i denna sektor sedan vi startade portföljerna 2008. I dagsläget äger vi 4 aktier i portföljerna Small cap och Large Cap. 2 av de mest långsiktiga innehaven är Wallenstam och Castellum. De 2 andra som vi har i portföljerna har långsiktigt gett ännu bättre avkastning än dessa 2 fastighetsaktier.

   

  Skapa en diversifierad portfölj med fastighetsaktier

  Genom att investera i fastighetsaktier får du en ökad diversifiering i din sparportfölj. Viktigt är dock att även diversifiera inom kategorin fastighetsaktier, och köpa i flera olika fastighetsbolag för att minska bolagsrisken.

  Satsa gärna på fastighetsbolag med olika inriktningar, såsom bostäder, kommersiella byggnader, industrier etc. Det kan även vara bra att diversifiera rent geografiskt.

  Värdera och analysera fastighetsaktier

  All Posts
  ×